Σας προσφέρουμε προς ενοικίαση όλο τον απαραίτητο καταδυτικό εξοπλισμό για αυτόνομη και ελεύθερη κατάδυση, υπογεγραμμένο από τα μεγαλύτερα ονόματα κατασκευαστών όπως SCUBAPRO, CRESSI και OCEAN REEF.

Ο εξοπλισμός μας συντηρείται και απολυμαίνεται σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα των κατασκευαστών κάθως και με βάση τις οδηγίες κατά του Covid-19.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενοικίαση εξοπλισμού:

-Επικοινωνία με το καταδυτικό μας κέντρο τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ενοικίαση για έλεγχο διαθεσιμότητας

-Κάρτα πιστοποίησης δύτη αυτόνομης κατάδυσης αναψυχής

-Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

-Συμπλήρωση απαραίτητων εντύπων στο καταδυτικό κέντρο

-Προεξόφληση ολόκληρου του ποσού ενοικίασης

-Καταβολή ποσού ασφάλειας κατά την παραλαβή του εξοπλισμού, το οποίο θα σας επιστραφεί κατά την παράδοση του εξοπλισμού