Το Aegean Seals Diving Center είναι εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης  και επισκευής του καταδυτικού σας εξοπλισμού, από τις εταιρίες Scubapro, Cressi, Suddo και OceanReef.

Σε συνεργασία με πιστοποιημένους εξωτερικούς συνεργάτες σας παρέχουμε οπτικό και υδροστατικό έλεγχο και ό,τι άλλο σχετίζεται με την συντήρηση της καταδυτικής σας φιάλης. Οι φιάλες απαιτούν Οπτικό Έλεγχο κάθε χρόνο και Υδροστατική Δοκιμή κάθε τρία (3) χρόνια