Σας προσφέρουμε ποιοτικό αέρα για ασφαλείς και ευχάριστες καταδύσεις ακολουθώντας αυστηρά όλες τις διαδικασίες και τα πρότυπα του κατασκευαστή του αεροσυμπιεστή μας. Η πλήρωση αέρα γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και αφού πρώτα ελεγχθεί ο χώρος πλήρωσης από ειδικό αναλυτή αέρα ο οποίος ελέγχει τη θερμοκρασία, την υγρασία και το διοξείδιο του άνθρακα.

Οι φιάλες γεμίζονται σε πίεση σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή.

Υπάρχει δυνατότητα πλήρωσης 300bar.

Απαραίτητες προϋπόθεσεις για την πλήρωση φιαλών:

-Ο κύλινδρος πρέπει να έχει περάσει υδροστατικό έλεγχο την τελευταία 3ετία

-Ο κύλινδρος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση οπτικά και σε καλή κατάσταση λειτουργίας

Εμπλουτισμένος αέρας ”Enriched Air Nitrox” 21%-40%

Σας προσφέρουμε εμπλουτισμένο αέρα χρησιμοποιώντας καθαρό ιατρικό οξυγόνο και συσκευή ανάμειξης εμπλουτισμένου αέρα για να σας παρέχουμε καλή ποιότητα και ακρίβεια στο μίγμα σας.

Η κάρτα πιστοποίησης στην ειδικότητα χρήσης εμπλουτισμένου αέρα στην αυτόνομη κατάδυση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση φιαλών με εμπλουτισμένο αέρα.